Svensktillverkat

För oss på WISE är alltid det hållbara och långsiktiga perspektivet prioriterat. WISE produkter tillverkas i liten skala, där vi tar hand om alla råvaror så att ingenting går till spillo. Den färdigblandade produkterna fylls sen på förpackningar som blir till vattenånga vid förbränning liksom etiketterna. Tillverkningen sker nära naturen norr om Stockholm.

All produktutveckling sker i vårt labb och samtliga recept har tagits fram och ägs av grundaren och pionjären inom svensk ekologisk hudvård, Gunilla Brunell.

Ekologiska råvaror

WISE erbjuder 100 % växtbaserade produkter och innehållet kommer från de allra finaste ekologiska, ofta vildplockade ingredienserna från naturen – empiriskt väl beprövade komponenter som var för sig  har en viktig uppgift i produkten och inte minst på huden.

Kvalitet

Kvalitetssäkring av slutprodukt sker i vår fabrik varje gång något produceras.

Ekocertifierade

Våra råvaror är ekologiskt certifierade.